Csoportvezetők

Dr. Barcy Magdolna

Barcy Magdolna vagyok, klinikai szakpszichológus, család-pszichoterapeuta, csoportanalitikus, szociálpszichológus. Csoportokkal, családokkal, közösségekkel dolgozom, elméleti és gyakorlati síkon egyaránt. Az ELTE TÁTK Szociális Tanulmányok Intézetében tanítok, kutatok, a MEDIARE-Kisebbségi Mediációs Intézet keretében mediációval, konfliktus- hatalom- és másságkezeléssel, csoportos készségfejlesztéssel foglalkozom. Csoportanalitikusként és családterapeutaként magánembereknek, pároknak, családoknak, csoportoknak igyekszem segíteni: egészségeseknek és pszichológiai problémákkal küzdőknek változni.  „Nekünk fontosak az emberi kapcsolatok és a kapcsolatokban az egyén autonómiája, függetlensége. Tiszteletben tartjuk az emberek jogait, értékrendjét, nézeteit, szükségleteit és felnőtt módjára igényeljük mindezt a magunk számára.Olyan megoldásokra törekszünk, és erre késztetjük a velünk kapcsolatban állókat is, amelyekben nincs vesztes és győztes, amelyek mindenki számára elfogadhatóak, ahol mindenki nyertes lehet. Valljuk, hogy az együttműködés nem egy áhított állapot, hanem tanulható, tudatos működési mód. Hisszük, hogy ezek a tartalmas, jó emberi kapcsolatok alapjai” – részlet a MEDIARE Kisebbségi Mediációs Intézet honlapjáról: http://www.mediare.hu

20190927_112740Kökény Veronika           

pszichoterapeuta, szakpszichológus
veronika.kokeny@gmail.com
http://www.kokenyveronika.hu

Kökény Veronika vagyok, a CCH-n én fogom vezetni a szociodráma kiscsoportot. Több mint 38 éve dolgozom pszichológusként, az elmúlt 22 évben saját vállalkozásomban. Csoportokat a 90-es évek elejétől vezetek, pszichodráma csoportokat pedig a 90-es évek közepétől folyamatosan. Azoknak az embereknek ajánlom a szociodráma csoportot, akiket intellektuálisan és az élmény szintjén is izgat a társadalmi kérdések játékban való megjelenítése, szerepek, akár idegen szerepek, pozíciók kipróbálása. Ajánlom azoknak is, akik csupán szívesen játszanának spontán és kreatív módon a csoporttal a csoportban a társadalmi önismeret mentén. A szociodráma módszer szabályai biztonságos közegben teszik ezt lehetővé. A csoport indulásához minimum 12 ember jelentkezése szükséges.

61323855-50c4-47c7-a6bf-6b40129e07aa

Hosszú Éva

Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, kiképző csoportanalitikus vagyok. Elérhetőségem: ehosszu@t-online.hu

Mint pszichológus, pszichoterapeutaként dolgozom. (Családterápiával, csoportanalízissel  vagy relaxációs és szimbólumterápiával kezelem a hozzám fordulókat.) Eddigi pályám  alatt három fontos területen dolgoztam: gyermekvédelembe került fiatalokkal, csoportmódszerekre alapozott pszichoterápiás osztályon és pszichiátriai szakrendelőben. Sok csoportot vezettem önismereti és terápiás céllal: megtapasztaltam azok megtartó, reményt nyújtó, változást segítő erejét.

Kavetzky2Kavetzky Péter

Klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta vagyok, 10 évig dolgoztam az OPNI Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás– rehabilitációs Osztályán. Sokféle emberrel találkoztam és dolgoztam együtt csoportokban és egyéni pszichoterápiás helyzetben egyaránt. A magánpraxisomban a pszichoanalitikus pszichoterápia és a pszichoanalízis eszköztárával dolgozom. Fontosnak tartom az emberi kapcsolatokban az autonóm fejlődés lehetőségének biztosítása mellett az önfeladás nélküli kapcsolódást, a biztonságos kötődést.

dr. Hardy Júlia kiképző család- és pszichodráma pszichoterapeuta, pszichiáter
Jelenlegi munkahely: „Thyris Ambulancia” Pszichoterápiás Magánrendelő
Szakmai gyakorlat: 1984-2002. között az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben dolgozott pszichiáter-, pszichoterapeuta szakorvosként. 1989-1992. HÍD CSSK munkatársa volt. 2002. óta magánorvosi gyakorlat.
Oktatói tevékenység: ELTE Tanácsadó Szakpszichológus képzésben, Mentálhygiénés Képzésben (TF, majd SOTE), Wesley János Főiskolán, Apor Vilmos Főiskolán, A Magyar Családterápiás Egyesületben családterápiás és családkonzultációs képzések vezetése, a Magyar Pszichodráma Egyesületben önismereti- és kiképző pszichodráma csoportok vezetése. Kiképző csoportok vezetése a Psychodrama Institute for Europe keretein belül Kijevben, Athénban és Minszkben. e-mail: hj@hardyjulia.com

Endresz Hajnaliv2631

Endresz Hajna vagyok, klinikai szakpszichológus, mozgás- és táncterápiás kiképző csoportvezető az MMTE-ben. Nevelési Tanácsadóban, magánpraxisban és különböző szervezetekben dolgoztam, dolgozom egyéni és csoportos pszichoterápiás formákat alkalmazva. A dinamikus szemléletű mozgás- és táncterápiában olyan nyelvre találtam, ahol a saját testérzetekkel és mozgással való kapcsolatba kerülésen keresztül megélhetőek olyan minőségek, mint a jelenléten alapuló szabadság és a hatóerő érzékelése és működtetése. A módszer teret ad az ezekkel a minőségekkel való kísérletezésre, keresgélésre, játékra. Ezt mind a csoporttagok, mind a saját életemben termékenynek és inspirálónak tapasztalom.

Vermes Katalin

VK CCHPszichdinamikus mozgás- és táncterápiás csoportvezető, a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület kiképzője.
Közel 25 éve vezetek mozgás- és táncterápiás csoportokat, három évtizede oktatok és írok filozófiát. Kutatási területem a test fenomenológiája: az érdekel, hogy mi minden történik elemi, testi önérzékeléseinkkel csoporthelyzetekben. Az ellentétes eszmék, értékek, érzések és ideológiák konfliktusainak hátterében hogyan húzódik meg gyakran az elemi vitális elismerés és elfogadás igénye? Hogyan tudjuk csoporthelyzetekben megadni magunknak és egymásnak azt a primér figyelmet, amely előfeltétele minden hiteles jelenlétnek és kommunikációnak?
A CCH-hoz az első rendezvény óta kapcsolódok.

20160301_081639-1-1-2Terenyi Zoltán

vagyok pszichiáter, pszichoterapeuta, kiképző csoportanalitikus. A csoportozás szívügyem. A pszichiátriai osztályos munkámat is igyekszem úgy végezni, szervezni, hogy abban a csoporthelyzetek tudatos kezelése, gyakorlása, tanulása minél nagyobb teret kapjon. A betegekkel és kollégákkal folyó csoportmunka élménye és hatása ezt a hozzáállásomat időről időre visszaigazolja. Egy ideje módom van a csoportozást illetve a pszichiátriát is oktatni, ez megtisztelő lehetőség és gazdag tapasztalat az életemben. Társadalmi problémák gimnazista korom óta foglalkoztatnak, de tudatosabban a társadalmi kommunikáció doktori iskolában kezdtem foglalkozni ilyen kérdésekkel. A CCH-ban kezdettől tevékeny vagyok.

10590429_10203685962082361_7273993387339560643_nBánki György

Pszichiáter vagyok, aki elsősorban pszichoterápiás munkát végez, ma már egy magánrendelés keretei között. Óraadó tanárként is működöm a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Korábban szerkesztettem folyóiratot, olykor szakmai és társadalmi témájú esszéket, novellákat írok. Az elmúlt két évtizedben a figyelmem fokozatosan a nagyobb közösségünk kérdései felé fordult. Ahogyan a mindennapi terápiás munkában, úgy a társadalom ügyeit illetően is egy olyan beszédmód kialakítása foglalkoztat, amelyben egymást nem kirekesztjük, és nem elriasztjuk a párbeszédtől, hanem befogadjuk és megértjük, ám közben mégis vállaljuk az őszinteség kockázatát és az igazság kimondását.

Hegedűs IbolyaHegedűs Ibolya

Klinikai szakpszichológus és családterapeuta vagyok. Csoportanalitikus képzésemben a szupervíziós fázisban tartok. Három fő területen dolgoztam eddigi pályám során: pszichiátriai betegekkel ( Soteria Alapítvány), gyermekvédelemben(II.  ill. XII. kerületi Családsegítő – és Gyermekjóléti Központok), és áldozatsegítés (Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat). Magánpraxisban analitikusan orientált egyéni terápiával és rendszerszemléletű családterápiával foglalkozom. Dolgozom közösségekkel és csoportokkal (munkahelyi esetmegbeszélő csoportok vezetése, illetve team-csoportok vezetése). Emellett oktatói tevékenységet folytatok a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet szociális munkás mester szakán.

Identitásom fontos része, hogy mielőtt pszichológus lettem, szociális munkásként dolgoztam nagyon kiszolgáltatott emberekkel: hajléktalanokkal, alkohol függőkkel és pszichiátriai betegekkel.

A CCH-ban a kezdetek óta részt  veszek.

janos_folder_01-1886Borbándi János

Klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta szakképesítéssel rendelkezem, 1999-óta végzek pszichoterápiás munkát. Hét évig a KÚT rendelő, majd öt éven keresztül a Mentalport pszichoterápiás rendelő munkatársa voltam, 2010-től magánpraxisban dolgozom, emellett közel 10 évig dolgoztam szervezetfejlesztési területen.. Pszichoterápiás képzettségemet a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, valamint a Tündérhegyi Európai Pszichoterapeuta Kiképző intézet képzésein szereztem. A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Pszichoanlitikusan Orientált Tagozatának tagja vagyok. Mozgásterápiás képzettségemet a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület, keretein belül szereztem, csoportanalitikus képzésben a CSAKIT keretein belül vettem részt.

szűcsmóni3Szűcs Móni 

Gyermek klinikai szakpszichológusként dolgozom 1995 óta Nevelési Tanácsadókban és magánrendelés keretei között. Családokkal, gyerekekkel, felnőttekkel analítikusan orientált pszichoterápiás, rendszerszemléleti módszerrel dolgozom. 1996-2009 között, óraadó tanárként rendszeresen vezettem főiskolákon önismereti csoportokat.
ig
Imre Gábor

Pszichológus, családterapeuta vagyok, rendelőben dolgozom egyénileg, családokkal, csoporttal. Főként a megértés vágya hozott ide: hogyan működünk, mi zajlik köztünk a társas helyzetekben, hogyan bánunk egymással. Hogyan tudunk jól bánni egymással?
Az önismereti csoport laboratóriumi helyzetében tapinthatóvá válik a szabadság és a felelősség kettőssége. Elsőként talán ennek a feszültsége fordította az érdeklődésemet a csoportozás felé. Mihez kezdünk ezzel a szabadsággal, miközben a tetteink következményei azonnal vizsgálhatóvá válnak a csoport terében?

takc3a1csymc3a1rtaTakácsy Márta

klinikai szakpszichológus, csoportanalitikus, pszichoterapeuta vagyok. Dolgoztam óvodában, családsegítő központban, nevelési tanácsadóban és pszichoszomatikus ambulancián is. Jelenleg egyéni terápiákat és terápiás csoportot vezetek dinamikus szemléletben. Tartok még csoportokat frissen szült mamáknak babáikkal és – egyetemi keretek közt – roma fiataloknak. Régóta foglalkoztat a társadalmi jelenségek mögött húzódó emberi működések mélyebb megértése – köztük a sajátomé is. Még tanárként írt szakdolgozatom címe és témája Irányítók és irányítottak. Ez a téma és viszonyrendszer azóta is nagyon érdekel. E kíváncsiság vezetett néhány éve a Hősök Tere Kezdeményezéshez, ahol Philip Zimbardo programjának magyarországi adaptálásában vettem részt, a társadalmi attitűdformálás, a bénító társadalmi jelenségek – mint pl. a bámészkodó hatás – leküzdésének elősegítése érdekében.
A CCH, mint műfaj „társas énem” vizsgálatának és megtapasztalásának újabb, számomra nagy jelentőségű állomása.

lorik01

Lőrik Dóra
Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichoanalitikus vagyok, csoportanalízisben képződöm. A csoportokkal végzett munka többféle formában megjelent és végigkísérte eddigi szakmai munkámat. Tíz évig dolgoztam pszichoterápiás intézményekben (csanyiki pszichoterápiás osztály, Thalassa Ház), ahol terápiás kiscsoportokat és osztályos nagycsoportot vezettem. Oktatási, szupervíziós és személyzeti csoportot is vezettem különféle intézmények illetve szervezetek számára. A csoport illetve a közösség gyógyító erejét számos elrendezében megtapasztaltam saját bőrömön és munkám során egyaránt. Meggyőződésem, hogy válság felé sodródó világunkban a közösség lesz a fő támasz, összetartó erő, így nagy szükségünk lesz azon kompetenciákra, amelyek együttműködési képességeinket támogatják. A CCH ezen kompetenciák elsajátításának kiemelkedő terepe.
Hírdetés
%d blogger ezt szereti: