Középcsoport

A középcsoport 12-30 taglétszámú csoport. A csoporttagok egysoros körben helyezkednek el. Méreténél fogva még megjelenik az individuális, egyedi, de már megfigyelhetők és tanulmányozhatók a tágabb társadalmi és kulturális, személyközi jelenségek. Míg az analitikus kiscsoportok jellemző értelmezési tartománya a személyes (családi) kapcsolódásaink tere, a nagycsoporté a kevésbé személyes tömeg-viszonyokban betöltött helyünk, viszonyulásaink, addig a középcsoport értelmezési tartománya a baráti, kollegiális, szomszédsági kapcsolati hálóinkban való létezésünk milyensége. Fragmentálódó és egyre inkább indulatilag polarizálódó társadalmi közegben élünk. A középcsoportokon egy olyan lélektani teret szeretnénk biztosítani, ahol a társadalmi csoportokhoz való kapcsolódásaink, az ezekkel kapcsolatos érzéseink, gondolataink dialogikus megosztására, megbeszélésére, eszmecserére nyílik lehetőség.

„A középcsoportban a személyes és családi értelmezési tartományán túl belépünk a szociokulturális értelmezési tartományba, ahol megvizsgáljuk társas mítoszainkat (azaz a szociális tudattalant). A cél nem annyira az egyén szocializációja, hanem a társadalom humanizációja.” (Patrick de Maré, 1990)

Hírdetés
%d blogger ezt szereti: