Csoportanalízis

A csoportanalízis mint módszer és alkalmazása a Civil Csoport Hétvégén

A csoportanalízis egymás számára ismeretlen személyekből álló kis csoportban folytatható. Ez egy mesterségesen létrehozott társas helyzet. Olyan módszer, ami szintetizálja a pszichoanalízist, a szociálpszichológiát és a rendszerszemléletet. A csoport optimális létszáma 6-8 fő. Konferenciákon, képzéseken ettől lehet magasabb. A csoportban a hangsúly a kimondott szón van, az „itt és mostban” való verbális kommunikáción. Abból a feltevésből indul ki, hogy az alapvető pszichológiai egység a csoport, és az egyén soha nem tekinthető csoportjaitól független pszichológiai rendszernek (az egyéni organizmus csak biológiai egység). Az egyén szimptómái, betegségei, konfliktusai, devianciái is a fontos csoporthatásaira adott válaszként, sajátos kommunikációjaként foghatók fel. Az analitikus kiscsoportban mód van az egyén belső konfliktusainak más szereplőkkel való újbóli megnyilvánulására, „lejátszására”, így lehetőség van azokat átélni, értelmezni, megérteni majd átdolgozni és így a változás irányába hatni. A csoportanalízis a személyiség tudattalan és tudatos összetevőivel dolgozik, valamint a csoportban megjelenő folyamatok,társas viszonyok konfigurációit, meghatározóit elemzi és tárja fel.

Az ilyen kiscsoportot többnyire egy szakember vezeti, a tagok körben ülnek, a vezetési technika non-direktív. A folyamat célja a megértés és az átdolgozás, ezen keresztül a korrektív érzelmi élmény.

Analitikus kiscsoport funkciója a CCH-n:

A rendezvény céljának elmélyítését, intimebb átélését segítheti az analitikus kiscsoport. Az „ismeretlenek” közegében hamarabb nyújthat bensőségességet, a személyesebb jelenlét lehetősége miatt bizalmat. A kisebb létszám lehetővé teszi, hogy mindenki megnyilatkozhasson, esetleg személyesebb reflexiókkal élhessen. A nagycsoportban elhangzottak természetes módon további rezonanciát keltenek a csoport tagjaiban, ami a „családiasabb” közegben nyíltabban kifejeződhet, megbeszélhetővé válhat: a csoport dialógustanulási tereppé lép elő. Az analitikus csoportok egy kicsit leképeznék azt a mintázatot, ahogy a társadalomban, a világban is éljük, átéljük, kommunikáljuk nézeteinket, gondolatainkat, konfliktusainkat. Nincs mindig módunk – de nem is mindig célszerű – a makrovilágban személyes kitárulkozásra, de szűkebb családi vagy baráti körben lehetőség nyílhat részletesebben vagy másokhoz kapcsolódóbb módon eszmét cserélni. Természetesen az egész rendezvény a személyességre alapoz, de a kiscsoport szándékaink szerint védettebb. Remélhetőleg jelentősebb ideig tartó folyamatával hozzá tud majd járulni az egymásra való rezonanciák átéltebb kibomlásához, a „hozott” vagy a rendezvényen keletkezett belső konfliktusok átéléséhez, átdolgozásához, megoldásához. A kiscsoporton a résztvevők tanulhatják, gyakorolhatják hogyan bánjanak ellentmondásos, esetleg felkavaró érzéseikkel. A nagycsoportban felerősödhetnek olyan dinamikus folyamatok, amik esetleg lassúbb elemzést, közös interpretációt, vitát igényelnek, a realitás megőrzése érdekében. Várható, hogy a  kiscsoportban megerősödő személyek gazdagítják majd a nagycsoport kommunikációs hálózatát.

Hírdetés
%d blogger ezt szereti: